Фактори, влияещи върху коефициента на топлопреминаване на пластинчатите топлообменници

В сравнение с друго оборудване, пластинчатият топлообменник има висока ефективност на топлообмен, удобно почистване и проста поддръжка.Това е едно от основните съоръжения на топлообменната станция в проекта за централно отопление.Ето защо е необходимо да се анализират трите основни фактора, влияещи върху коефициента на топлопреминаване на оборудването, за да се постигне по-добро качество на отопление:

1. Контрол на спада на налягането на пластинчатия топлообменник

Загубата на налягане на оборудването е важен момент, който трябва да се вземе предвид.Загубата на налягане в първичната мрежа на по-големия проект за централно отопление е основно около 100 kPa, което е по-икономично и разумно.При това условие получената топлообменна площ може не само да отговори на изискванията на работното състояние, но и да спести инвестиции.Съгласно горните условия, загубата на налягане на оборудването е зададена на около 50kPa.Ако тази стойност е зададена на 30 kPa, съответната топлообменна площ ще се увеличи с около 15%-20%, което ще доведе до увеличаване на съответните първоначални инвестиции и разходи за поддръжка.Но в някои 1 време работното налягане в мрежата е ниско, изискването за малък спад на налягането в проекта, там също е избрана последната ситуация.

2. Работни параметри

Влиянието на работните параметри върху коефициента на топлопреминаване е очевидно.Може да се проектира и провери пластинчатият топлообменник, работните параметри ще повлияят на коефициента на топлопреминаване и площта на топлопреминаване, в областта на климатизацията, при избора на оборудване често ще получавате по-голяма площ на топлопреминаване, тъй като климатичният модул пренася топлина на △ TM е малка причина.

3. Релефно щамповане на плочи

Оригиналната плоча на оборудването е притисната с правилни гофри, които могат да засилят смущението на течността в канала на потока и да постигнат целта за подобряване на топлообмена.Поради различните дизайнерски идеи и условия на процеса, типът въртяща се вълна на пластината не е един и същ.Вземете модела на рибена кост като пример, Ъгълът на модела на рибена кост определя загубата на налягане и ефекта на пренос на топлина, а моделът на рибена кост с тъп ъгъл осигурява висока устойчивост и голяма мощност на топлопредаване.Острата рибена кост осигурява ниско съпротивление и малка мощност на топлообмен.

Дизайнът на продукта може да бъде оптимизиран според характеристиките на всяко приложение.Ако потокът от едната и двете страни на цикъла е различен, оборудването може да бъде конфигурирано според специфична пропорция на всеки гофриран лист, за да се получи голяма ефективност на топлопренос, толкова по-добро е спестяването на енергия.


Време на публикуване: 20 август 2022 г